©2019 by Natalie Shumovsky Handweaving

SHOWS

August 16-18 2019: Twist Fibre Festival, St-Andre-Avellin, QC                        https://festivaltwist.org/en/

September 7-8 2019: Fibrefest, Almonte, ON                                                     http://almontefibrefest.ca/

November 2-3 2019: OVWSG Annual Sale and Exhibition, Ottawa, ON         http://www.ovwsg.com/sale/

November 14-17 2019: Signatures Ottawa, Ottawa ON                                     http://signaturesottawa.ca/

December 7 2019: Sip & Shop Markets, Kanata, ON  https://www.facebook.com/events/2432668423456244/