SHOWS

August 14-16 2020: Twist Fibre Festival, St-Andre-Avellin, QC                        https://festivaltwist.org/en/

September 12-13 2020: Fibrefest, Almonte, ON                                                  http://almontefibrefest.ca/

November 7-8 2020: OVWSG Annual Sale and Exhibition, Ottawa, ON         http://www.ovwsg.com/sale/

©2019 by Natalie Shumovsky Handweaving